Silent Centrum


LAST VAN GESNURK OF ADEMSTOPS,  SILENT CENTRUM HELPT !

U kunt bij het Silent Centrum terecht voor de behandeling van slaapstoornissen die samen hangen met snurken en ademstops. 

Het Silent Centrum komt voort uit een samenwerking tussen:


  • KNO- afdeling van het Langeland Ziekenhuis te Zoetermeer
  • KNO-afdeling van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft
  • Alrijne Ziekenhuis (voorheen Diaconessenhuis) in Leiden
  • Tandtechnisch laboratorium de Waal ( silensor)
  • Tandtechnisch laboratorium Goedegebuure ( somnodent)
  • Tandarts Lisanne van de Berg, NTVS geaccrediteerd tandheelkundig slaapgeneeskundige


Het unieke aan de opzet van het Silent Centrum is de uitwisseling van kennis tussen de diverse partijen, zodat wij uw klachten effectief kunnen aanpakken. Inmiddels is er ook een nauwe samenwerking met de KNO afdeling van het Lange Land ziekenhuis te Zoetermeer. 

Als bij u na een slaaponderzoek is vastgesteld dat het snurken en/of de ademstops veroorzaakt worden door een vernauwing van de luchtwegen dan kan de tandarts van het Silent Centrum een MRA (Mandibulair Repositie apparaat) aanmeten, bv een Silensor of een Somnodent.


Een Silensor is een anti-snurk apparaat dat bestaat uit twee transparante platen, één plaat voor de onderkaak en één plaat voor de bovenkaak, met twee 

verbindingsdelen (stengels).  Door de verbindingsdelen wordt de onderkaak naar voren gebracht waardoor een verwijding van de keelholte ontstaat. De 

Silensor is een comfortabel en doeltreffend anti-snurkapparaat.


De Somnodent  is eveneens een anti-snurk apparaat of apneu-beugel die bestaat uit twee delen waardoor ook de onderkaak naar voren gebracht wordt en dus een verwijding van de keelholte ontstaat. 


Het onderzoek van de tandarts is erop gericht bij iedere patient voor het meest doeltreffende apparaat te kiezen en daarna aan te meten en te plaatsen. 

Voor meer informatie,foto's en uitleg gaat u naar www.silentcentrum.nl.


U kunt bij de Silent Centrum terecht na het maken van een afspraak. Om een afspraak te maken kunt u alle werkdagen bellen naar 079-3517743 of een mail 

sturen naar info@silentcentrum.nl.  Het bezoekadres van Silent Centrum is:

Beethovenrode 41, 2717 AP Zoetermeer.


Tandartsverzekering

Wilt u tandheelkundige hulp meeverzekeren, dan raden wij u aan te kiezen voor een restitutieverzekering. Raadpleeg www.vergelijkmondzorg.nl.

Contact

Neem contact op via ons contactformulier
Tel: 079 351 77 43
E-mail: info@tp-beethovenrode.nl
SPOEDDIENST tel: 079 7600067